ADRAběh 2023: Běžím pro radost

Do 10. ročníku ADRAběh se zapojil rekordní počet běžců a běžkyň – 1698. Celkem naběhali a nachodili 25 425 km. Na podporu dobrovolnictví u dětí, ale nejen u nich, lidé přispěli 488 500 Kč. Do ADRAběhu se zapojilo 22 firemních týmů.


„Chci běžet s dcerou (8 let), abych jí ukázala a naučila účastnit se akci pro dobrou věc. A chci si to s ní užít.“ ADRAběžkyně Veronika

Dobrovolnictví se ADRA věnuje již od roku 2004. Postupně jsme po celém Česku vybudovali 15 dobrovolnických center, která propojují lidi, kteří pomoc potřebují s těmi, kdo chtějí pomáhat. Poslání našich již 4 600 dobrovolníků a dobrovolnic je specifické. Pomáhají zahnat samotu. Navštěvují osamělé seniory, dlouhodobě nemocné či hendikepované dospělé v sociálních a zdravotnických zařízeních, a také znevýhodněné děti v dětských domovech či Klokáncích. A nejen to. V době covidu se prohloubila osamělost seniorů v domácnostech. Staří lidé někdy zůstali úplně bez sociálních vazeb a kontaktů, často ztratili schopnost sebeobsluhy. Dobrovolnická centra ADRA zareagovala na tuto situaci a spustila projekt Dobrovolnictví v domácnostech. V roce 2022 docházeli naši dobrovolníci již k 306 klientům v domácnostech. V loňském roce dobrovolníci navštívili 6591 lidí a společně strávili 104 326 hodin.

Paleta aktivit našich dobrovolnických center je ale ještě mnohem pestřejší. Dobrovolníci docházejí také do pěstounských rodin, kde jsou pro děti starším kamarádem a parťákem pro volnočasové aktivity nebo děti i doučují. V rodinách s vícerčaty jsou dobrovolníci velkou pomocí rodičům, kteří si mohou na chvíli oddechnout či si dojít zařídit, co potřebují. Narůstá také zájem o dobrovolníky do rodin k dětem s poruchou autistického spektra či psychickými potížemi po covidu.


Dobrovolník Roman dochází za Ondrou do pěstounské rodiny pravidelně. „Kamarádství s Romanem je pro Ondru velice přínosné. Má ho rád a moc se na setkání s Romanem vždy těší. Pro Ondru je mladý muž, který se mu věnuje, úžasný pro jeho vývoj osobnosti. Jsem za tuto spolupráci velmi ráda a děkuji také organizaci ADRA za úžasnou práci dobrovolníka Romana,“ říká Ondrova pěstounka paní Drahomíra.

Nové jsou dva pilotní programy našeho dobrovolnického centra v Ostravě ve spolupráci s místní Fakultní nemocnicí. První se zaměřuje na podporu zdravého životního stylu. Jeho cílem je zvýšit povědomí o zdravém životním stylu, prospěšném pohybu a potravinách s výživnou hodnotou a v důsledku tak snížit obezitu u dětí a mladistvých a s ní spojené hospitalizace. Druhý program nabízí pomoc dětem a mladistvým hospitalizovaným z důvodu sebepoškozování, poruch příjmu potravy či intoxikace. Speciálně vyškolení dobrovolníci na výzvu lékařů docházejí do nemocnice a povídají si s dětmi, které se ocitnou v těžké životní situaci. Včasná pomoc, prostor pro přátelský rozhovor, přijetí a pochopení může u dětí a dospívajících zmírnit další zdravotní komplikace. Dobrovolníci dětem představí i možnosti, jak situaci řešit dále. U dětí nyní působí 490 dobrovolníků, dochází do některého z 50 zdravotně-sociálních zařízení a přinesli jsme radost a blízkost 930 dětem.

„Aneta je jako moje starší sestra, dělá se mnou úkoly do školy, taky si se mnou hraje a je s ní legrace. Vždycky se na ni těším,“ Vaneska z pěstounské rodiny, 10 let

Výtěžek ADRAběhu 2023 pokrývá náklady spojené s dobrovolnictvím – péče o dobrovolníka po lidské i odborné stránce, vstupní pohovory s novými dobrovolníky, jejich zaškolení, propojení s klientem, pojištění, cestovné. Pravidelně probíhají skupinové supervize vedené odborníkem a dobrovolník může využít i individuálních supervizorních setkání. Specifické programy u dětí s PAS či ve spolupráci s FN Ostrava vyžadují také speciální proškolení a vedení dobrovolníků. Výtěžek ADRAběhu je také použit na propagaci dobrovolnictví a oslovení nových dobrovolníků.Vážíme si společné spolupráce a pomoci dětem i dospělým u nás a těšíme se na společný ADRAběh 2024, který bude i oslavou 20 let dobrovolnictví s Adrou v naší republice.

ADRA Česká republika