12. Charitativní běh pomáha mentálně postiženým aneb běžíme pro Radost

 

Každý charitativní běh je něčím speciální. Hlavním pohonem však jste vy všichni, kterým není život ať už mentálně - fyzicky postižených, onkologicky nemocných a nebo našich čtyřnohých přátel, lhostejný! 12. běh je speciální v tom, že si připomeneme přesně 3 roky od našeho vůbec prvního běhu, který rozpoutal takovýto kolotoč krásných zážitků, hřejivých pocitů a peněz tam, kde schází! Pojďme se podívat, kam peníze z tohoto charitativního běhu poputují. PS: Dokázali byste si představit, kdyby vaší hlavní náplní v životě bylo se setkávat s lidmi, za kterými denně dojíždíte desítky kilometrů, kteří jsou často vaší jedinou interakcí se "světem"?

Běžíme pro Radost!

Domov Radost pro osoby s postižením je pobytová sociální služba s více než dvacetiletou tradicí, kterou ve svém zařízení v Merklíně na Plzeňsku provozuje Diakonie Západ. Klienty jsou zejména lidé s nízkofunkčním autismem, případně osoby se středně těžkým až těžkým mentálním postižením, kteří by bez této služby byli umístěni v psychiatrických léčebnách, kam však nepatří. Nejedná se tedy o "odkladiště" zaměřené na nejnutnější péči ústavního typu, nýbrž o příjemný a klidný domov, kde někteří klienti žijí již čtvrtstoletí ve společných domácnostech a je jim poskytována rozmanitá péče. Ta je nejen podporuje v oblasti sebeobsluhy, ale vede k jejich aktivizaci a směřuje k vlastní seberealizaci.

2I v příštím roce se budeme snažit získat finanční částku na zajištění svozu a rozvozu klientů našich zařízení Domov Radost, Stacionář Soběkury a Plamínek Merklín.

Náklady na dopravu bohužel není možné hradit z dotací, protože se nejedná o tzv. „základní činnost“, ale službu fakultativní - doplňkovou. Není možné na ni čerpat prostředky z veřejných zdrojů. Náklady na fakultativní služby by si měl hradit klient v celé výši ze svých zdrojů, ale příspěvek na mobilitu ve výši 400,-měsíčně (určeno pro OZP, jež potřebují zajištění pravidelné dopravy) je zcela nedostačující.

V případě, že bychom nenabízeli možnost svozu, převážná většina klientů by se do uvedených zařízení vůbec nemohla dopravit. Buď v důsledku svého zdravotního stavu, nebo vzhledem k nemožnosti využít hromadné dopravy (cesta z Holýšova do Soběkur se čtyřmi přestupy trvá téměř dvě hodiny a to se musí jít ještě cca 2 km pěšky).

Svoz klientů do a ze stacionáře má nespornou výhodu ve větší možnosti do stacionáře docházet pravidelně, aniž by docházka byla závislá na možnosti rodinných příslušníků klienta. Zároveň pravidelná návštěva denních zařízení přispívá k výraznému omezení rizikového chování především u klientů s poruchou autistického spektra.

Děkujeme, že nám pomůžete udržet kola v chodu a našim klientům využívat služeb zařízení Diakonie Západ.

Tak neseď doma, nebuď pecka a poběž 22.12. v Plzni pro dobrou věc! Více informací na www.charitativnibeh.cz