Valentýnský párty běh pro dobrou věc

aditeMůj první film – letní terapeutický pobyt pro děti v náhradní rodinné péči.

Nový vodní projekt kampaně Voda pomáhá by měl vyslat na nezapomenutelnou prázdninovou plavbu děti z náhradní rodinné péče.

Plavba bude určena především starším dětem, které prochází obdobím dospívání, mnohdy o sobě pochybují a mnohdy pochybují o svých silných stránkách. Téma vytváření společného filmového díla by je mělo motivovat k zamyšlení nad tím, kam směřují, co již v životě dokázaly a jaké jsou jejich další možnosti seberealizace. Zároveň by je měl tábor naučit spolupracovat, rozdělovat jednotlivé role a pomoci poznat vlastní jedinečnost a podpořit týmovou spolupráci, díky které se dostanou k cíli.

Každej pořádnej biják, ale něco stojí a ten náš není výjimkou.

Děti v pěstounské péči potřebují mnohdy specifickou podporu v oblasti separace od rodičů, navazování vrstevnických vztahů a posilování vlastní hodnoty při získávání nových zkušeností a dovedností. Letní terapeutické pobyty jsou postaveny na hrách, sportu, tvoření, ale také seberozvojových a dovednostních aktivitách, relaxačních technikách a dalších aktivitách se zaměřením na terapeutickou podporu dětí. Pobyt dětí slouží zároveň jako možnost pěstounů si odpočinout od náročné péče o ně. Organizace pobytu pro děti se specifickými potřebami však vyžaduje vytvoření vhodných podmínek – tj. méně dětí ve skupině na dospělou osobu, kdy je možnost individuálního přístupu k dítěti a citlivé sledování jeho potřeb. U některých dětí je potřeba osobního asistenta z důvodu různých specifik v chování a naplňování potřeb dětí.

Důležitá je pro úspěšnou realizaci pobytu též volba prostředí, kdy je třeba najít samostatný objekt bez dalších osob. Dětem zprostředkováváme odvoz na tábor, jelikož by tento fakt mohl být překážkou pro pěstouny, kteří nemají možnost dítě na tábor doprovodit.  Náklady na organizaci akce jsou tedy vyšší než u běžné pobytové akce pro děti.

Děkujeme, že nám pomůžete dětem v náhradní rodinné péči zajistit nezapomenutelnou prázdninovou plavbu!