Z běhu proti demenci – 10/12 Beroun

Vážení přátelé a kamarádi charitativních běhů,
letošní jubilejní desátý Běh proti demenci se odehrál ve středu 18. 9. 2019 a jeho hostitelem bylo královské město Beroun. V rámci Dne bez paměti poskytovala Charita Beroun v průběhu odpoledne poradenství široké veřejnosti a každý z kolemjdoucích si mohl se sociálními pracovnicemi udělat test paměti nebo využít poradenství. Kolem třetí hodiny pak tým Rozběháme Česko začal s přípravou běhu.

Den bez paměti i Běh proti demenci je akce s tradicí, neboť startovní výstřel zazněl v Berouně už potřetí. Účast byla tentokrát obrovská. Kolem páté hodiny se na náměstí shromáždily skupiny borců z celého okolí, i řada týmů, reprezentujících různé organizace a podniky, které se rozhodly přispět na dobrou věc.

Největší úderku postavila firma GZ Media, která rovněž přišla s obdivuhodnou inovací: z vlastního rozhodnutí zvýšila věnovanou částku o 100 Kč na kilometr, který uběhl každý z jejích reprezentantů. Někteří startující vyběhli už z Loděnice, kde má firma sídlo, a jejich trasa se tak několikanásobně prodloužila. Na šeku, vystaveném nadačním fondem GZ Media, který pak vedoucí personálního oddělení společnosti předala řediteli Charity Beroun, Petru Horákovi, se skvěla částka 46.500 Kč.Beroun (2)

Autosalón Auto Masarik, který berounské Charitě poskytuje operativní leasing na vozy pečovatelské služby, daroval 10.000 Kč. Podpořily nás však svou účastí i další organizace a firmy, například Nemocnice Beroun, Nemocnice Hořovice, Česká spořitelna, Nižborci a další.

Výtěžek sbírky obdrží Charita Beroun pro Domov svaté Anežky České. Zde budou vaše dary využity na nákup moderních polohovacích postelí a antidekubitních matrací pro klienty trpící demencí.

Samotný závod odstartoval místostarosta města Berouna, pan Dušan Tomčo. Běhu ovšem předcházela rozcvička a Johnny z organizace Rozběháme Česko se ohlížel po sparringpartnerovi. Nejprve se zdálo, že šťastný los padne na pana místostarostu, ten měl však na sobě oblek a Johnnyho cirkusový aerobic byl tak mimo jeho možnosti. Dobrovolníci se zprvu nehrnuli – není divu, poskakovat před zaplněným náměstím si žádá mimořádného ducha – až nakonec se odvážila chrabrá mladá slečna, přibližně šestiletá. Ukázalo se, že její příjmení zní Tomčová, a tak nakonec pana místostarostu zastoupila jeho dcera.

VIDEO ZE STARTU BĚHU

Po rozcvičce zazněl povel ke startu a početný dav vyrazil na trasu, vedoucí pod Pražskou branou, po lávce přes Berounku a pak podél řeky proti proudu po táhlé, rovné silnici. Cestu vyznačovaly červené fáborky a jako zpestření byl její součástí poznávací test paměti. Původně se kolem trasy vyvěšovalo deset fotografií květin, které museli účastníci poznat a zapamatovat si je. Po četných připomínkách z řad běžců, že naše zaměření je příliš jednostranné, přibyly i fotografie automobilů a tématická série různých druhů běžeckých bot. Není vyloučené, že do budoucna sbírku ještě obohatíme, aby si opravdu každý našel to, co je jeho srdci nejbližší.Beroun (1)

Zdánlivě nekonečný proud běžců nakonec přece jen prořídl a všechny dámy, pánové, nezdolní senioři, děcka útlého i školního věku, maminky s kočárky i smečka čtyřnohých soutěžících dorazila šťastně do cíle. Tam už čekalo občerstvení v podobě koše podzimních jablek a várnice s vodou. Pro vítěze, tedy první tři dospělé a první tři děti, které proběhly cílovou páskou, tu byly i hodnotné ceny: poukázky na nákup zboží v Běžecké vesnici organizace Rozběháme Česko. Ocenění a potlesk si ovšem zaslouží všichni, kdo se odhodlali vyběhnout a pomoci tak svým bližním v těžké životní situaci.

Po doběhu zůstala většina účastníků ještě chvíli na náměstí, kde si mohli popovídat a prohlédnout si panelovou výstavu s fotografiemi o dějinách a současném působení Charity Beroun, která je největším poskytovatelem sociálních služeb v Berounsku a Hořovicku.

Náš bouřlivý potlesk patří startujícím i všem, kdo nás podpořili. Děkujeme za účast, za pomoc, za dobrou náladu, ale hlavně za víru, že vynaložíme-li všechny síly, je v naší moci změnit věci k lepšímu. Naše díky patří Městskému úřadu Beroun za skvělou spolupráci při vyřizování nutných povolení a osobní účast na startu v osobě pana místostarosty, Farnosti Beroun, díky které jsme měli k dispozici dostatek vody, firmě MPM, která nám již tradičně poskytla zázemí stanů u startu a cíle, firmě Johny Servis za mobilní toalety, i všem, kdo nás jakkoliv podpořili a pomohli s organizací.
Všem přejeme krásný závěr roku a těšíme se na příští shledání!