V rámci webu www.rozbehamecesko.cz je identifikována následující zpracování osobních údajů:

ambasadoři, trenéři - vedení evidence osob řídících jednotlivé aktivity
členové - vedení evidence členů/účastníků projektu
běžecká laboratoř - provozováníobjednávkovéhosystému pro služby laboratoře a komunikaci se zájemci
náš tým - prezentace týmu projektu
kontakty - komunikace s veřejností

V rámci webu www.myteporazime.cz je identifikována následující zpracování osobních údajů:

kontakt (tým) - prezentace týmu projektu
kontakt (zpráva) - komunikace s veřejností
závodníci - vedení evidence závodníků/účasntíků projektu
seznam registrovaných - správa registrací, prezentace výsledků a úspěšnost projektu