Podmínky - 24 hodin v běhu

PRAVIDLA

 1. Každý pohyb si jednoduše změř jakoukoliv aplikací nebo hodinkami a pokaždé nahraj výsledek a doplň příslušným screenem aktivity. Nedoporučujeme používat fitness náramky či krokoměry z důvodu nepřesnosti měření.

 2. Nahrát můžeš libovolný počet aktivit - aktivita musí být vykonána od 09:00 18.6. do 09:00 19.6.2022 // nahrávání výsledků do 10:00 19.6.2022

 3. Povrch trasy pro běh je libovolný

 4. Aktivita musí obsahovat: Uběhnutou/ušlou vzdálenost a ideálně datum aktivity (ale víme, že některé aplikace to nedokážou. Věříme zde v fair play).

 5. Povolené jsou všechny mobilní aplikace a sportovní hodinky. Nedoporučujeme fitness náramky, denní nachozené kilemetry, které měří dle průměrné délky a počtu kroku - toto měření je nepřesné.
 6. Startovné se v případě neúčasti nevrací

 7. Junioři startují se souhlasem zákonného zástupce. Hranici minimálního věku necháme na zvážení a zodpovědnosti rodičů, maximální věk je 15 let


 8. Potvrzením registrace souhlasíte s pravidly závodu.

 9. Každý závodník musí zhodnotit svůj zdravotní stav a selským rozumem rozhodnout, zdali je schopný se účastnit virtuálního závodu.

 10. Při registraci souhlasíte s podmínkami GDPR Rozběháme Česko.

 11. Závodíme fair play. Hlavní účel tohoto závodu není být za každou cenu první, ale užít si den běh/chůze a odprostit se od všech negativních věcí a pomoci dobré věci. Proto na fair play také spoléháme u našich závodníků, protože bez toho by nám výhra přeci ani nemohla přinést radost.