Podmínky - Běžecký festival

PRAVIDLA ZÁVODŮ

 1. Registrací souhlasíte s podmínkami GDPR Rozběháme Česko a pravidly závodu/přednášek

 2. Pořadatel není odpovědný za jakoukoliv újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou v souvislosti s účastí v závodě nebo jeho sledováním.

 3. Účastník může startovat vícekrát za den, pokud to dovoluje harmonogram.

 4. Závodu/běhu se může zúčastnit pouze řádně zaregistrovaný závodník

 5. Pro každý start je nutná samostatná registrace. Vícenásobné starty nejsou cenově zvýhodněny.

 6. V případě vícenásobných startů zodpovídá závodník za to, že si na jednotlivé starty vezme správné startovní číslo a čip. 

 7. Prohození startovních čísel a čipů může vést k diskvalifikaci závodníka.

 8. Rozhodující je věk běžce v den závodu.

 9. Děti do 3 let mohou startovat v zážitkovém běhu zdrama, ale bez nároku na finisherskou medaili.

 10. Děti do 3 let mohou zakoupit startovné a tím získat nárok na finisherskou medaili.

 11. Děti do 3 let mohou startovat s neplatícím doprovodem, neplatící doprovod nemá nárok na finisherskou medai

 12. Účastník ve věku do 18 let se může účastnit běhu pro dospělé pouze s písemným souhlas svého zákonného zástupce, který musí předložit při vyzvednutí startovního balíčku, a nebo musí zákonný zástupce na místě souhlas podepsat.

 13. Účastník musí mít po celou dobu viditelně připevněno startovní číslo předepsaným způsobem, tj. na hrudi a nepřehlédnutelně. Jinak může být okamžitě vyloučen z účasti a diskvalifikován.

 14. Učastník je povinen řídit se na trase pokynů pořadatele.

 15. Účastník se účastní závodu na vlastní riziko a nebezpečí, a odpovídá výlučně sám za svou fyzickou připravenost a způsobilost.

 16. Každému účastníkovi se doporučuje mít uzavřeno zdravotní pojištění na dobu závodu pro případné ošetření záchrannou službou nebo hospitalizaci.

 17. Na akci dochází k pořizování obrazových záznamů (foto, video) pro potřeby pořadatele. Veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci pořadatele nebo k propagaci jeho partnerů bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu.

 18. Žádné z rozhodnutí pořadatele nepodléhá soudnímu přezkumu.

 19. Je na odpovědnosti závodníka dostavit se včas na start - stanovený na startovní listině nebo v harmonogramu.

 20. Pořadatel si vyhrazuje právo změny časového harmonogramu.

 21. Pořadatel se bude vždy řídit platnými vládními opatření, závodník je povinen tato opatření rovněž na závodě respektovat.

 22. oficiální čas je měřený od odstartování závodu pořadatelem a slouží pro určení oficiálního pořadí daného závodu. Čistý čas - je jen pomocným údajem, který běžci či běžkyni řekne, jak dlouho byl reálně na trati.

ČASOVÝ LIMIT

 • ZÁVOD NA 5 KM : 45 MINUT
 • ZÁVOD NA 10 KM : 90 MINUT
 • ZÁŽITKOVÝ BĚH - 60 MINUT
Po překročení časového limitu neručí pořadatel za vyznačení ani orientaci na trase a závodník nebude vpuštěn do cílového koridour - bude automaticky diskvalifikován.

REGISTRACE A OBJEDNANÝ MERCH

 1. Registrace je možná pomocí on-line registračního formuláře na internetových stránkách pořadatele a/nebo místech určených pořadatelem.

 2. Registrace je platná až v moment jejího zaplacení.

 3. Nezaplacenou online registraci je možné zaplatit i na místě za ceny, které platí pro registraci na místě

 4. Startovné obsahuje: kovovou medaili pro všechny účastníky, občerstvení v cíli, startovní balíček, fotografii ze závodu, startovní číslo, jméno na startovním čísle (při registraci nejpozději 12 pracovních dnů před závodem), běžečtí vodiči Salming

 5. Startovné v zážitkovém běhu Family platí pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 15 let. Tyto osoby nemusí prokkázat rodinnou příslušnost.

 6. Objednaný merch je nutné si vyzvednout na závodě, pořadatel není povinen merch posílat a nebo upomínat závodníka k jeho vyzvednutí.

 7. Velikost objednaného merche lze změnit nejpozději 14 dní před akcí.

 8. Zaslání startovního balíčku poštou není možné.

 9. Závodník je povinen dostavit se k přejímce startovních balíčků včas a s dostatečným předstihem, nejlépe 30 minut před koncem přejímky.

 10. Čas přejímky jednotlivých závodů je stanoven v informacích k jednotlivým závodům, čas přejímky se může lišit u jednotlivých závodů.

 11. Po konci přejímky již nebude startovní balíček vydán.

 12. Závodník je povinen dbát pokynů pořadatele a přinést k přejímce pořadatelem vyžádané dokumenty.

 13. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout registraci závodníka.

 ZRUŠENÍ ČI PŘEVOD ZAPLACENÉ REGISTRACE

 1. Pouze v případě přírodní katastrofy či jiných neovlivnitelných událostí jako je například epidemie, může dojít k přesunu či zrušení závodu. V takových případech se startovné vrací za podmínek stanovených pořadatelem.

 2. Zaplacené startovné není možné vrátit, pokud nedošlo ke změně propozic, data či zrušení závodu ze strany pořadatele.

 3. Závodník má právo na převod svého startovného na jinou osobu ZDARMA do konce online registrací.

 4. Startovné není možné převést na jiný závod ani další ročník.

 5. Převod startovného na jinou osobu lze provést na místě za poplatek 100 Kč.

 6. V případě převodu na levnější závod se případný vzniklý přeplatek startovného nevrací.

 7. V případě převodu startovného na dražší závod je nutné doplatit vzniklý rozdíl.

PŘEREGISTRACE

 1. Online přepis závodníka či změna kategorie je možný e-mailem NA ZC.OKSECEMAHEBZOR@OFNI předem vždy nejpozději do ukončení online registrací. Poté až na místě s poplatkem 100 Kč.

PŘEJÍMKA STARTOVNÍCH BALÍČKŮ A REGISTRACE NA MÍSTĚ

 1. Bude možná v den běhu v prostoru nádvoří pivovaru od 9 hodin nejpozději hodinu před startem dle harmonogramu. Podrobné inrormace dostane každý předem registrovaný účast po dkončení online registrací do e-mailu

VĚKOVÉ KATEGORIE

DĚTSKÉ ZÁVODY:

  • holky 0 - 6 let (500 m)
  • holky 7 - 11 let (1000 m)
  • holky 12 - 15 let (1000 m)
  • kluci 0 - 6 let (500 m)
  • kluci 7 - 11 let (1000 m)
  • kluci 12 - 15 let (1000 m)
Platný je vždy aktuální věk v den závodu.

ZÁVOD NA 5km a ZÁVOD NA 10 km:

  • ženy do 39 let
  • ženy 40+
  • muži do 39 let
  • muži 40+
Platný je vždy aktuální věk v den závodu.

TÝMOVÁ VÝZVA

 1. Do týmové výzvy se závodník přoihlášá při registraci zadáním názvu týmu.
 2. Všichni závodníci z jednoho týmu musí zadat název týmu stejně.

 3. Závodník získává za každý svůj start body za umístění ve své kategorii.

 4. Získané body jsou sčítány týmu.

 5. Tým získává body za každý start svého člena, čím lépe se člen umístí, tím více bodů tým získá.

 6. Tým s nejvyšším počtem bodů na získá sud Piva od Plzeňského pivovaru

 7. Tým Rozběháme Česko s nevyšším počtem bodů získá šek na 3000 korun na nápup týmového oblečení z nabídky Rozběháme Česko

 8. V dětských závodech nejsou přidělovány body za umístění.

PŘEDNÁŠKY A WORKSHOPY

 1. Účast na workshopu či přednášce je zdarma pro registrované předem

 2. Registrace na místě je zpoplatněna 150 Kč

 3. Registrace předem je závazná, v případě neúčasti zrušte svou registraci nejpozději do 27.4. ať zbytečně nedžíte místo jiným zájemcům.

 4. Při registraci předem je nutné dostavit se na místo nejpozději 15 minut před začátkem přednášky/workshopu, poté bude místo nabídnuté dalšímu zájemci.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

POŘADATEL:Rozběháme Česko z.ú. 

KONTAKT:zc.oksecemahebzor@ofni

Jan Bielik: +420 607 543 187 | Zdeňka Kamišová: 606793346 | Markéta Myslivcová: +420 608 583 445