Podmínky - JUNIOŘI - Běžecká přípravka Plzeň

PODMÍNKY ÚČASTI

POŘADATEL: ROZBĚHÁME ČESKO Z.Ú.

KONTAKT: Kateřina Kunštová, 725871100, katka@rozbehamecesko.cz


 • Kapacita každé skupiny je 6 - 15 účastníků.
 • Místo na je rezervováno v momentě zaplacení přihlášky
 • V případě nenaplnění minimální kapacity 4 dny před začátkem nebude skupina otevřena.
 • V případě zrušení účasti ze strany účastníka z jakéhokoli důvodu:

  • Bude vráceno 80% zaplacené částky  v případě zrušení déle jak 60 dnů před konáním. 

  • Bude vráceno 30% zaplacené částky v případě zrušení méně jak 60 dnů a více než 14 dní před konáním. 

  • Částka je nevratná v případě zrušení účasti ze strany účastníka méně než 14 dní před první hodinou

  • Účast lze vždy převést na jiného zájemce v plné výši.

  • Účast nelze převést na jinou akci

 • V případě zrušení akce ze strany Rozběháme Česko:

  • Akce může být zrušena nebo přesunuta na jiný termín pouze ze závažných námi neovlivnitelných důvodů nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity

  • Účastníkovi budou v případě zrušení akce pořadatelem vráceny peníze

 • Dítě bude po skončení kroužku předáno pouze některé z osob, kterou přihlašující uvedl v přihlášce, nebo zákonnému zástupci.
 • Převzetím dítěte přebírá zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba zpět zodpovědnost za dítě.
 • Dítěti bude dovoleno odejít po skončení kroužku bez doprovodu pouze, dostane -li k tomu trenér písemný souhlas od zákonného zástupce. Souhlasy bude možné udělit jednorázově na celé pololetí.  
 • Každé dítě musí při nástupu do kroužku předložit vyplněné POTVRZENÍ O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
 • Zaplacením přihlášky souhlasíte s obchodními podmínkami Rozběháme Česko z.ú. - viz: OBCHODNÍ PODMÍNKY
 • Zaplacením přihlášky souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů po dobu členství dítěte v oddíle. Osobní údaje nebudou poskytovány třetí straně a bude s nimi zacházeno v souladu s podmínkami GDPR
 • Zaplacením přihlášky souhlasíte s pořizováním fotografií během společným tréninků, soustředění, závodů, za účelem propagace oddílu Rozběháme Česko na webu a sociálních sítích