Podmínky - Kurz zdravého běhu - HORAŽĎOVICE

PODMÍNKY ÚČASTI

POŘADATEL: ROZBĚHÁME ČESKO Z.Ú.

KONTAKT: zc.oksecemahebzor@ofni

Jan Bielik: +420607543187 | Markéta Myslivcová: +420 608 583 445 • Kapacita kurzu je 5 - 15 účastníků.
 • Místo na kurzu je rezervováno v momentě zaplacení.
 • V případě zmeškání hodiny je možné hodinu nahradit na jakémkoli jiném kurzu.
 • V příladě nenaplnění minimální kapacity 4 dny před kurzem bude kurz zrušen pořadatelem.
 • V případě zrušení účasti ze strany účastníka z jakéhokoli důvodu:

  • Bude vráceno 80% zaplacené částky  v případě zrušení déle jak 60 dnů před konáním. 

  • Bude vráceno 30% zaplacené částky v případě zrušení méně jak 60 dnů a více než 14 dní před konáním. 

  • Částka je nevratná v případě zrušení účasti ze strany účastníka méně než 14 dní před soustředěním/workshopem/akcí. 

  • Účast lze vždy převést na jiného zájemce v plné výši.

  • Účast nelze převést na jinou akci

 • V případě zrušení akce ze strany Rozběháme Česko:

  • Akce může být zrušena nebo přesunuta na jiný termín pouze ze závažných námi neovlinitelných důvodů nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity

  • Účastníkovi bude v případě zrušení akce pořadatelem nabídnuto vrácení peněz nebo převedení na jiný kurz

 • Účast na akci je na vlastní nebezpečí